Okoličnianski futbalisti na starom štadióne

Horný rad: Ján Konvit (vedúci mužstva), Ján Holiga, Dušan Čatloch, Július Kúdora,
Milan Sedliak, Ján Sedliak, Daniel Devečka
Dolný rad: Michal Devečka, Jozef Adamčík, Jozef Konfál, Branislav Devečka,
Jozef Droppa
Šport v Okoličnom