Súčasnosť Okoličného

    Po povodni v roku 1970 vrátili časť Smrečianky pretekajúcu cez obec do pôvodného koryta, čím sa rozšírila hlavná ulica a obec výrazne zmenila svoju tvár. V roku 1971 sa Okoličné pričlenilo k mestu Liptovský Mikuláš. V 80. rokoch 20. storočia vyrástlo za železničnou traťou pri Okoličnom 15-tisícové sídlisko Podbreziny. V 90. rokoch bola postavená malá vodná elektráreň na Váhu, ktorá dodáva energiu pre blízku priemyselnú zónu.
Podbreziny v podvečer
Malá vodná elektráreň v Okoličnom
Hlavná ulica v Okoličnom

Pozadie na pracovnú plochu: