Šport v Okoličnom

    Pamätným dňom okoličnianskeho športu sa stal 22. jún 1934. V podvečerných hodinách sa vtedy stretlo niekoľko nadšencov, aby založili v krčme u Jána Devečku Športový klub - ŠK Okoličné. Prvým predsedom sa stal JUDr. Štrelinger, tajomníkom Jozef Neufeld a členmi výboru Martin Konvit, Martin Sedliak a Vladimír Koreň.
Futbalisti na starom štadióne      Doktor Štrelinger daroval zo svojho majetku lúku na Pšaninách, na ktorej sa vybudovalo ihrisko, ktoré po rôznych úpravách slúžilo až do roku 1972.
    Prvý historický zápas sa odohral 15. júla 1934 so Smrečanmi. Výsledok bol prekvapivý - 8:0 pre Okoličné. Prvú jedenástku tvorili Zoltán a Ján Pethöovci, J. Štetina, Peter a Pavol Devečkovci, J. Šimkurát, Michal Laučík, Karol Klimko, Ján Kubín, O. Kubáň, Matej a Jozef Šikulovci, M. Vlha. Kapitánom mužstva bol Martin Tekel.
    Športová výstroj bola síce biedna, ale elán veľký. V roku 1940 je prijatý názov klubu Tatran Okoličné. Od roku 1942 hralo Okoličné 2. triedu v Považskej Futbalovej Župe (PFŽ), túto skupinu Východ okoličnianski futbalisti v roku 1944 vyhrali. Po oslobodení v roku 1945 hrá Okoličné už 1. triedu a hneď z nej aj vypadáva, lebo vojak Lahoda začal hrať pod falošným menom Čalkovský.
    V roku 1950 bola zlikvidovaná Janekova krčma. V jej priestoroch sa začínajú schádzať mladí ľudia a hrajú stolný tenis. Medzi priekopníkov patrili: Peter Bartko, Vladimír Adamčík st., Peter Vrlík st., Ján Poliak, Milan Janek, Ján Pastrnák, Ľudmila Staroňová, M. Migrová, Magda Husáriková, G. Laučíková.
    Ešte v roku 1948 sa za veľmi primitívnych podmienok začína hrať ľadový hokej. Nadšenci vybudovali prírodné klzisko za kaštieľom Porubiakovcov. Hokejky boli vystúhané z dreva, korčuľovalo sa na "gvintovkách". Medzi prvých hokejistov patrili Ján Kazár, bratia Uramovci, Vladimír Adamčík, Štefan Tkáč, Branislav Kubín, Milan a Ján Tekelovci, Vladimír Konvit, Vladimír Kubín a Peter Vrlík st.
    V roku 1949 sa začína v obci hrať volejbal na vybudovanom ihrisku za starou školou. Hrali ho Peter Bartko, Vladimír Adamčík st., Štefan Tkáč, Ján Kazár, Pavol Pastrnák, Dušan Porubiak, Milan Husárik, Vladimír Paulovič. Bohužiaľ, hokej, stolný tenis aj volejbal sa v Okoličnom hrali len krátke obdobie. Stojí za všimnutie, že mená v jednotlivých šporotch sa opakujú, to znamená, že športoví nadšenci v Okoličnom hrávali súčasne futbal, hokej, stolný tenis i volejbal. Športovalo sa po celý rok.
    V roku 1955 sa stabilizuje futbalový hráčsky káder v zložení: Peter Vrlík, Ján Kazár, Štefan Tkáč, Peter Bartko, Dušan Záhorský, Maroš Vozárik, Vladimír Konvit. V rokoch 1956 - 1958 sa začala prestavba ihriska. Bolo vybudované nové oplotenie, postavená sociálna bucova so šatňami, i miestnosťami pre rozhodcov. Pre šport v Okoličnom sú dôležité sedemdesiate roky. V roku 1968 je vybudované hokejové ihrisko pri kaštieli Okoličániovcov s kropiacim zariadením i osvetlením. Hokejisti dosahovali pekné výsledky.
Hokejisti na klzisku pri kaštieli Okoličániovcov
Futbalisti na štadióne pri MAYTEX -e
Ani okoličnianski hokejisti sa nedali zahanbiť. Stabilný káder tvorili: Michal Kubín, Cyril Bočkaj, Ján Beťko, Branislav Beťko, Vladimír Beťko, Milan Beťko, Ján Bobrik, Michal Bobrik, Ing. Jozef Sališ, Pavol Pastrnák ml., Jozef Tekel ml., Ondrej Jančuška, Pavol Devečka, Vladimír Kubín ml., Dušan Kubín, Jozef Lukáč, Milan Kralčiak, Milan Guráň, Miroslav Kazár, Milan Pastrnák ml., dvojičky Ján a Vladimír Háčikovci, Ľuboslav Pauliny. Ako vidno, synovia kráčali v šľapajách svojich otcov.
    V roku 1972 sa v obci obnovil stolnotenisový oddiel, ktorý si veľmi dobre počína až do dnešných čias. Nový štadión Ak v roku 1934 mal ŠK necelú tridsiatku členov, v roku 1974 už bolo 160 platiacich členov TJ Tatran Okoličné. V tomto období bol postavený nový štadión aj s hotelom a športovým areálom. V roku 1984 oslávil Tatran päťdesiat rokov svojej existencie.
    V sezóne 1996-1997 sa futbalisti prebojovali do 3. futbalovej ligy, skupiny stred. V roku 1997 bola vybudovaná nová tribúna, neskôr aj informačná tabuľa. Tatran Liptovský Mikuláš (tak sa klub volal po postupe), sa zlúčil s klubom FK VA Liptovský Mikuláš a vznikol klub FK Tatran VA Liptovský Mikuláš. V sezóne 1997-1998 (prvej treťoligovej) futbalistom len o chlp unikol postup do 2. futbalovej ligy. V súčasnosti hrávajú 3. ligu, skupinu stred.
Zostava z roku 1998