Školstvo v Okoličnom

    Prvá známa škola sa nahcádzala pri kláštore a už v 16. storočí tu pôsobili františkánski mnísi. V kláštornej škole pripravovali na život šľachtických synov, ktorých tu vyučovali najmä latinčinu, bez ktorej by sa nezaobišli, lebo bola dôležitá pri písaní úradných listov.
    Okolo roku 1600 v Okolčnom založili evanjelickú školu. Jej zakladateľom bol pravdepodobne Ján Okoličáni, priateľ Juraja Tranovského. Táto škola poskytovala už všestranné vzdelanie a učili tu také osobnosti ako Ján Augustíny, neskorší evanjelický superintendent. Rektorom tejto školy bol i Ján Andrea, dvorný kazateľ Štefana Tököliho. Potom boli v obci dve školy - evanjelická a katolícka. Budova starej školy Až v roku 1914 bola postavená stará škola (dnešná MŠ), ktorá mala pôvodne slúžiť na pomaďarčenie detí. Ale po roku 1918 sa stala slovenskou. Ako prvý správca nastupuje do nej Čech Václav Melmuka, ktorý zanechal pekne písanú kroniku školy. Po ňom sa stal správcom Kornel Rapoš, rodák z Modry. Deti nielen učil, ale tiež s nimi nacvičoval rôzne programy pri slávnostných príležitostiach, písal aj obecnú kroniku. Krátky čas učil v Okoličnom i Fraňo Kráľ, bolo to však len niekoľko týždňov.
    Prvou učiteľkou v Okoličnom bola Anna Sališová, ktorá sa narodila 16.1.1901. Navštevovala rímsko - katolícku školu v Okoličnom, potom študovala na učiteľskom ústave v Košiciach, kde v roku 1920 zložila skúšky. Učila na rôznych miestach a nakoniec i v rodnej obci.
    Tesne pred vojnou v roku 1939 nastupuje za správcu školy v Okoličnom prísny učiteľ Koloman Bobák. S deťmi nacvičoval i divadelné predstavenia. Po vojne ho vystriedal dlhoročný riaditeľ školy v dedine Miloslav Piovarči, ktorý prišiel i s manželkou Editou, tiež učiteľkou. Aj on nacvičoval v obci divadlo.
Nová škola - staré  budovy
Nová škola - nové budovy
    Nová škola, ktorá slúžila i pre okolité obce, bola postavená a slávnostne otvorená 3. septembra 1962. Začalo ju navštevovať 500 žiakov. Medzi aktívnych učiteľov patril i rodák z Okoličného pán učiteľ Jozef Moravčík, ktorý sa zaslúžil o rozvoj detského, ale i ochotníckeho divadla v obci. Nová budova aj s telocvičňou boli odovzdané začiatkom 80. rokov 20. storočia. V súčasnosti školu navštevuje ročne okolo 700 žiakov z Okoličného, blízkeho sídliska Podbreziny, ale aj z okolitých dedín.