Pramene

Zoznam použitej literatúry

Poďakovanie ľuďom, ktorí mi akokoľvek pomohli pri tvorbe týchto stránok


Zoznam použitej literatúry
 1. Peter Vrlík ml.: Okoličné 1273 - 1998, Peter Vrlík ml., Liptovský Mikuláš 1998
 2. Dejiny Slovenska I., Veda - vydavateľstvo SAV, Bratislava 1968
 3. Soňa Kovačevičová: Liptovský Mikuláš-mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830-1945, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1992
 4. Jozef Novák: Rodové erby na Slovensku I, Osveta, Martin 1986, str. 186-188
 5. Jozef Novák: Rodové erby II, Osveta, Martin 1986, str. 106, 107
 6. Slovenský biografický slovník I., Matica slovenská, Martin 1986, str.62, 63, 84
 7. Slovenský biografický slovník II., Matica slovenská, Martin 1987, str. 446, 447, 512, 513, 533
 8. Slovenský biografický slovník IV., Matica slovenská, Martin 1989, str. 105, 106
 9. Slovenský biografický slovník V., Matica slovenská, Martin 1992, str. 81, 324, 325, 326
 10. Slovenský biografický slovník VI., Matica slovenská, Martin 1994, str. 116
 11. Malá encyklopédia Slovenska A-Ž, Veda - vydavateľstvo SAV, Bratislava 1987, str. 226
 12. Branislav Choma: Hornoliptovský panteón, vydavateľstvo Lufeva, 1993, str. 22, 33, 171, 172
 13. Ružena Antolová: O zbojstve Juraja Jánošíka, G.A.G.-umelecká agentúra, Banská Bystrica 2001, str. 33
 14. Daniel Kollár: LIPTOV - turistický sprievodca, DAJAMA, Bratislava 1999, str. 51, 52
 15. Osobný archív autora
Poďakovanie ľuďom, ktorí mi akokoľvek pomohli pri tvorbe týchto stránok

   Chcel by som sa poďakovať:
 • pánovi Jozefovi Moravčíkovi za informácie o histórii Okoličného.
 • celej svojej rodine za informácie o histórii a súčasnosti Okoličného.
 • mojim zlatým rodičom za trpezlivosť, ktorú mali pri tom mojom nekonečnom vysedávaní pred počítačom.
 • kamarátovi Martinovi Matejovi za ochotu pri skenovaní použitých fotografií.
 • kamarátovi Jurajovi Bartoněkovi za zapožičanie diktafónu.
 • a samozrejme všetkým, na ktorých som zabudol.