Višňovckých (Porubiakovie) kaštieľ
Stavebné pamiatky